Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Duurzaam ondernemen


Mkb-maakbedrijven zetten al jaren stappen op het gebied van duurzaam ondernemen. Die verduurzaming vindt op diverse terreinen plaats. Om verder te kunnen verduurzamen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Metaalunie werkt hieraan, samen met de overheid en andere partijen.   

Bedrijfsgebouwen hebben een steeds hogere isolatiewaarde. Ook de herkomst van grond- en hulpstoffen wordt beter in kaart gebracht. Productieprocessen worden verder geoptimaliseerd en er wordt meer gestuurd op de levensduur van halffabricaten/eindproducten. De productie wordt niet alleen energie-efficiënter maar de energiebron wordt ook in toenemende mate groen (groene inkoop/ eigen productie met zonnepanelen).

Metaalunie hecht er aan dat de wet- en regelgeving duidelijk en bestendig is. Alleen dan kan een ondernemer calculeren en investeringsbeslissingen nemen die niet alleen duurzaam zijn maar ook bedrijfseconomisch verantwoord. Uitermate belangrijk daarbij is dat er een gelijk speelveld moet zijn. Niet alleen in Nederlands- maar ook in EU-verband met bescherming tegen inbreuken van buitenaf.

Deze randvoorwaarden bij verduurzaming worden concreter gemaakt in onderstaande standpunten.

 

Standpunten

Klimaat & energie
Als de maakindustrie circulair wordt, kan 2,2 Megaton CO2 worden...
Klimaat & energie
Het energienet staat onder druk. De vraag naar transport- en...
Klimaat & energie
Ondernemers betalen verschillende milieubelastingen. Voorbeelden...
Klimaat & energie
Hoewel het relatief kleine energieverbruikers zijn, treffen...
Klimaat & energie
Ondernemingen worden in toenemende mate aangesproken op de...
Klimaat & energie
Subsidies kunnen voor de overheid een belangrijk middel zijn om...
Klimaat & energie
Door klimaatverandering ontstaat maatschappelijke en economische...
Klimaat & energie
Energy Trading System en Carbon Border Adjustment...
Ondernemersklimaat
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat vanaf 2025 tenminste 30 tot...