Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Klimaat & energie

In het kort

Ondernemingen worden in toenemende mate aangesproken op de effecten van hun handelen op mens en milieu. Dat geldt voor het energieverbruik, het grondstoffenverbruik en de effecten van het product op de omgeving gedurende de levensloop, maar ook – meer breder – voor de mate waarin maatschappelijk verantwoord wordt ondernomen. Uitgangspunt daarbij voor Koninklijke Metaalunie is dat de verantwoordelijkheid daar neergelegd moet worden waar je hem redelijkerwijs kan nemen.

Ondernemers in de mkb-maakindustrie besparen energie, verduurzamen de opwek van energie, verminderen hun grondstoffen ver- en gebruik (vooral ook door circulaire stappen te zetten) en doen mee aan trajecten over milieugerichte productontwikkeling. Metaalunie helpt hen daarbij waar nodig. 


Digitale MVO-monitor
Het bieden van hulp geldt ook met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Om ondernemers in de mkb-maakindustrie een hulpmiddel te bieden om hun MVO-beleid te concretiseren en inzichtelijk te maken, heeft Metaalunie in 2011 de digitale MVO-monitor gelanceerd. De monitor is gebaseerd op de ISO 2600, de internationale richtlijn voor MVO en kent de thema’s milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, betrokkenheid en eindgebruikersbelangen. Er kan worden ingestoken op basisniveau, certificaatniveau of koploper niveau en een onafhankelijke audit completeert het geheel. De monitor wordt op dit moment voor de tweede keer geüpdatet op basis van de laatste ontwikkelingen rondom de Sustainable Development Goals (de SDG’s) en het Global Reporting Initiative (GRI’s).   


Verantwoordelijkheid leggen waar je hem redelijkerwijs kan nemen
In de MVO-monitor worden ondernemers gevraagd om maximaal twee stappen terug te kijken in de keten. Op dat niveau kun je op verantwoorde wijze de dialoog aangaan, een inschatting maken hoe het staat met de eerder beschreven zes thema’s en al dan niet bijsturen. Er kan redelijkerwijze niet van een mkb-ondernemer gevraagd worden om terug te kijken tot aan de mijnen in landen op andere continenten in de keten. Dat hoeft ook geen probleem te zijn als iedereen in de keten één à twee stappen terugkijkt. Door dit ‘domino-effect’ komen in gezamenlijkheid misstanden aan het licht en kan het goede worden afgedwongen. 


Circulair ondernemen tweede MVO-middel
Naast de MVO-monitor is circulair ondernemen een tweede middel om stappen te zetten richting MVO. Immers, door te sturen op het behoud/vermeerdering van waarde van (tussen)producten neemt het grondstoffen ver- en gebruik af en daarmee de mondiale druk op mens en milieu. Metaalunie is dan ook van mening dat de kansen van de circulaire economie beter benut moeten worden en nadrukkelijk onderdeel moeten zijn  van het klimaatbeleid. 

Ook interessant