Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Congestie op het energienet

Klimaat & energie

In het kort

Het energienet staat onder druk. De vraag naar transport- en aansluitcapaciteit is groter dan het aanbod. Hier liggen diverse oorzaken aan ten grondslag, waaronder de elektrificatie van de samenleving en de explosief stijgende eigen duurzame opwekking met zonnepanelen. Koninklijke Metaalunie pleit ervoor om de overbelasting van het energienet zo snel mogelijk aan te pakken door stevig te investeren in een verzwaard netwerk dat bovendien slimmer wordt benut. Maak in de tussenliggende transitiefase een zorgvuldige afweging tussen de belangen van de verschillende vragende partijen en het algemeen belang.

Rem op duurzaamheid en economische groei
De congestie op het energienet leidt er onder meer toe dat zonnepanelen op de bedrijfsdaken van ondernemers niet op het net aangesloten kunnen worden. Dit is een gemiste kans om zelf duurzame energie op te wekken. De congestie leidt er tevens toe dat ondernemers die hun productiecapaciteit willen uitbreiden nul op het rekest krijgen. Uitbreiding van het machinepark en/of uitbreiding van de bedrijfstijden zijn onmogelijk, omdat het energienet de daarmee gemoeide zwaardere aansluiting of extra commodity niet kan leveren. Naast een rem op duurzaamheid leidt de congestie daarmee ook tot een rem op economische groei.


Direct investeren en ondertussen slimme maatregelen treffen 
Voor Metaalunie staat buiten kijf dat op de kortst mogelijke termijn moet worden begonnen met het verzwaren van het energienet en dat de daarvoor benodigde middelen direct beschikbaar moeten komen. Met de transitiefase is tijd gemoeid. Ondertussen kunnen er al stappen worden gezet om het net te ontlasten. Door bijvoorbeeld slimmer gebruik te maken van het net, kan de vraag beter worden afgestemd op de capaciteit. Daarnaast zou het uitbreiden van de instanties die bevoegd zijn om aan het net te werken een ontlastend effect kunnen hebben. Op dit moment mogen veel werkzaamheden aan het net enkel door netbeheerders uitgevoerd worden. Door deze werkzaamheden ook aan erkende onderaannemers te gunnen, sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. De meeste capaciteitswinst zou wel eens gehaald kunnen worden door het adagium: ‘wie het eerst (bij de netbeheerder) komt, wie het eerst maalt (een aansluiting of verzwaring krijgt)’ te vervangen door het adagium: wie voor de laagste kosten de meest duurzame economische groei bewerkstelligt, wordt het eerst bedient. Grote kans dat de mkb-maakindustrie dan hoge ogen gooit.


Tekort aan technische medewerkers
De vertraging bij het verzwaren van het energienet wordt voor een niet onbelangrijk deel veroorzaakt door een tekort aan technische medewerkers. Dit is een probleem waar ook de mkb-maakindustrie mee kampt. Metaalunie werkt graag mee aan een traject waarmee het beschikbare technische personeel optimaal wordt ingezet en de beroepsgroep snel groeit. De sector heeft er immers niets aan wanneer het netwerk op sterkte en de productielijnen op spanning is, maar er geen medewerkers zijn om de machines te bedienen.