Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Wat gaan we doen?

Wij focussen ons de komende jaren op drie inhoudelijke thema’s: (vak)mensen, innovatie en duurzaam ondernemen. Er zijn ook een aantal belangrijke randvoorwaarden: het vergroten van onze zichtbaarheid, het doorontwikkelen van de vereniging, en bovenal willen we het ondernemers eenvoudig maken om te ondernemen.

Kernthema's

 • Instroom: We interesseren voldoende mensen voor een opleiding of loopbaan in de techniek.
 • Werving: We zetten ons in om voldoende technische gekwalificeerde vakmensen te laten kiezen voor een loopbaan in de metaalbewerking. 
 • Opleiden: We zorgen voor goed aansluitende opleidingen conform de [nieuwe] behoeftes van onze leden.
 • Technologietransitie: We ontwikkelen continue de kennis en vaardigheden van onze vakmensen om klaar te zijn voor de toekomst.
 • Modern werkgeverschap: We werken aan een aantrekkelijke werkomgeving, flexibiliteit, werk-privé balans, groei, gezondheid, inclusiviteit, betrokkenheid en productiviteit.
 • Stimuleren: We stimuleren het innovatievermogen en de ontwikkeling van nieuwe producten, productietechnologieën, processen en diensten
 • Toepasbaar: We maken nieuwe technologieën en procesinnovaties zichtbaar, toegankelijk en toepasbaar voor alle leden
 • Productiviteit: We focussen op een verhoging van de productiviteit van de maak- en onderhoudsprocessen door automatisering, digitalisering, slimmer werken en het effectief inzetten van mensen en middelen. Daarbij staat procesinnovatie of beter gezegd productie innovatie centraal.
 • Milieu en omgeving: De bewustwording van de omgeving en het milieu wordt groter en sterker, we streven naar een goede balans en toekomst van onze leden. We werken aan een goede infrastructuur met de juiste wet- en regelgeving en voorzieningen en stimuleren de kansen voor onze sector.
 • Duurzaam: Goed ondernemerschap gaat veel verder dan de grenzen van het bedrijf. Wij gaan uit van een lange termijn relatie met onze omgeving als werkgever, ruimtegebruiker, toeleverancier, opleider, etc. en geven hier op een duurzame manier invulling aan. 
 • Grondstoffen: De toegankelijkheid tot en afhankelijkheid van grondstoffen wordt steeds kritischer. We streven naar meer circulariteit en gezonde afhankelijkheidsrelaties.
 • MKB-vriendelijk ondernemersklimaat: ondernemen moet leuk blijven. Zadel MKB-ondernemers niet op met onnodige administratieve lasten en overbodige regels.


Zichtbaarheid
We zijn trots op onze bijdrage aan de samenleving en economie. We gaan eraan werken om dit meer zichtbaar te maken. De komende jaren gaan we extra investeren in de zichtbaarheid van onze sector door een promotiecampagne te organiseren. Daarbij richten we ons op meer kennis en zichtbaarheid bij de gemiddelde Nederlander over het belang en de mogelijkheden van techniek en de MKB-maakindustrie. Ook willen wij bij de politiek en samenwerkingspartijen onze standpunten beter over het voetlicht brengen. Als vereniging willen wij samen met onze meer dan 15.000 lidbedrijven onze trots uitdragen. Dit doen we door een gecoördineerde landelijke en lokale promotiecampagne, het organiseren van open dagen, etc. De voorlopige werktitel die we hier als collectief voor gebruiken is: Wij maken het!
 

Toekomstbestendige vereniging
De ambities stellen ook duidelijke eisen aan de doorontwikkeling van de vereniging en werkorganisatie:

 • Proactief
  Onze kracht zit in het oplossen van individuele vragen van leden, en in het reageren op nieuwe wet- en regelgeving. Hoe zorgen we dat we óók problemen voor zijn, en een proactieve lobby voeren?
 • Doelgroepgericht.
  Hoe komt de juiste informatie bij de juiste doelgroep? We willen onze dienstverlening nog beter vermarkten zodat leden(groepen) weten waar ze hulp en ondersteuning kunnen vinden.
 • Data-gestuurd
  We willen de grote hoeveelheid data van en over onze sector nog beter benutten voor onze leden.
 • Programmatische aanpak
  We willen binnen de vereniging op een programmatische manier samenwerken, over bestaande grenzen heen, en daarmee kennis en kwaliteiten bundelen op de inhoudelijke ambities.
 • Daadkrachtige besluitvorming
  We streven naar effectieve en efficiënte besluitvormingsprocessen met voldoende draagvlak en snelheid.
 • Betrokken leden
  Door mee te doen en mee te beslissen geven leden samen vorm aan de vereniging.

 

Maak het eenvoudig!
Tot slot, als een soort van uitsmijter ‘Maak het eenvoudig'! Laten we het vooral praktisch en begrijpelijk maken. We willen in de vereniging duidelijk en herkenbaar communiceren, zodat leden en de partijen waarmee we samenwerken ons begrijpen en aangehaakt blijven. In alles wat we doen is en blijft de basis: ondernemers moeten vrij en zo makkelijk mogelijk kunnen ondernemen. Voorkom overbodige eisen en een wirwar aan regels. Zorg voor voldoende vrijheid en ruimte om te kunnen ondernemen.

Bovenstaande thema's zijn onze focuspunten voor de komende jaren. Daarnaast zijn er zowel op landelijk niveau, in de regio en in bepaalde branches natuurlijk aanvullende thema's waarop we ook aanvullende doelen stellen en activiteiten organiseren. Deze agenda beschrijft onze focus en is dus bewust niet volledig.

 

Strategische agenda

In dit document benoemen wie we zijn, waarom we er zijn, hoe we werken, en wat we doen. De strategische agenda beschrijft daarnaast onze focuspunten voor de komende 3 tot 5 jaar.