Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Colofon & Adverteren


Metaal + Techniek is het vakblad voor de MKB-maakindustrie en ook het officiële orgaan van Koninklijke Metaalunie. Het verschijnt negen keer per jaar. De leden van Metaalunie ontvangen het blad uit hoofde van hun lidmaatschap.


Uitgever

Elma Media
Keizelbos 1
1721 PJ Broek op Langendijk


Redactie

  • Pieter Pulleman (hoofdredacteur) Pieter@tekstpartners.nl
  • Janneke Mooij (redacteur, Vrhl Content & Creatie)
  • Redactie Metaalunie Tony van der Meer


Advertentieverkoop


Wilt u productnieuws aanleveren?
Mail naar productnieuws@metaalplustechniek.nl


Abonnementsprijs
Nederland 9 nummers € 199,-
Buitenland € 225,-
(Alle prijzen excl. 9% btw en € 3,95 administratiekosten)

Abonnementenbeheer vakblad Metaal + Techniek (info@elma.nl)


Basisvormgeving
Yardmen, Amsterdam


Alle rechten voorbehouden. Hoewel dit tijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de in dit tijdschrift gegeven informatie.

Gebruikers van het tijdschrift wordt nadrukkelijk aangeraden de vaktechnische informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar altijd mede af te gaan op hun professionele kennis en ervaring, en de te gebruiken informatie te controleren. De redactie ontvangt op redactie@metaalunie.nl graag uw suggesties en voorstellen, maar kan plaatsing niet garanderen.