Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Circulaire Economie

Klimaat & energie

In het kort

Als de maakindustrie circulair wordt, kan 2,2 Megaton CO2 worden gereduceerd, kan de milieudruk van de sector met 7% dalen ten opzichte van 2016 en wordt de concurrentiepositie verstevigd. De sector kan dit niet alleen. Samen met andere partijen adviseert Koninklijke Metaalunie het kabinet om met betrekking tot de circulaire economie nu echt door te pakken en jaarlijks minstens 100 miljoen euro te investeren en op Europees niveau een solide wettelijk kader te realiseren.

Drie tactische doelen behalen
Met een transitie naar een circulaire economie kunnen drie tactische doelen worden verzilverd:

  • de milieudruk van producten en diensten die door de maakindustrie worden geleverd kan worden verlaagd;
  • het waarde behoud van deze producten en diensten kan worden vergroot; en
  • de voorzieningszekerheid van (kritieke) grondstoffen kan worden verhoogd.


Behoefte aan concrete actie is urgent
Het nadenken over doelen en acties heeft meer begrip doen ontstaan over de complexiteit van de circulaire transitie. Om het doel van ‘100 procent circulair in 2050’ te halen, is vandaag al actie nodig vanuit overheid, markt en samenleving. Metaalunie is van mening dat er in ieder geval focus gelegd moet worden op vier circulaire projecten: High Tech Equipment, Windparken, Zonneparken en Klimaatinstallaties.


Opschalen beleid, maar dan ook in investeringen 
Intensivering en opschaling van beleid vraagt om een evenredige intensivering en opschaling in euro’s. Om de (brede) klimaatdoelen in 2030 te halen, wordt er door Nederland terecht vele miljarden geïnvesteerd. Ook het huidige kabinet kiest er echter voor om relatief weinig financiën – slechts tientallen miljoenen euro’s – vrij te maken voor de transitie naar een circulaire economie. Volgens Metaalunie een gemiste kans. De beperkte financiële investering is niet in overeenstemming met de ambities van het Regeerakkoord en, nog belangrijker, doet geen recht aan de bijdrage die circulariteit kan leveren aan de klimaatdoelen en aan duurzame economische groei. Metaalunie roept het kabinet daarom nogmaals op om jaarlijks minimaal 100 miljoen euro extra te investeren om een echte transitie naar een circulaire economie te realiseren. Daarnaast is het van belang om ook nadrukkelijk procesgeld ter beschikking te stellen om te leren experimenteren.


Krachtig Europees beleidskader als randvoorwaarde
Randvoorwaarde om de weg naar een circulaire maakindustrie succesvol ten uitvoer te brengen, is een krachtig Europees beleidskader. Dat het Europa menens is, blijkt wel uit het recent gelanceerde Duurzame Producten Initiatief. Doelstelling hiervan is om alle producten op de Europese markt circulair en duurzaam te laten ontwerpen en te gebruiken in combinatie met een digitaal productpaspoort. Zonder een stevige Nederlandse overheidsinzet kan dit Europese speelveld niet ten volle worden benut voor onze maakbedrijven.